پرتال آموزش شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا

آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

تماس با ما
جهت ارتباط با مجموعه از شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید.

پرسنل استانی
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
دفتر آموزش کارکنان
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
دفتر مرکزی
تلفن : ۰۲۱۴۹۱۱۲۰۰۰
فاکس : ۴۹۱۱۲۰۰۰
صندوق پستی : ۱۲۳
آدرس : استان تهران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد
مدیریت مراکز استان یزد
تلفن : ۰۳۵-۳۵۲۴۵۰۹۱
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس : يزد، بلوار جمهوري، جنب بانک ملي غدير، کوچه ۳۰، شماره ۹۹
مشهد
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :